Zetamax azithromycin chlamydia


Substancja czynna Nazwa preparatu Producent Zawartość opakowania Kod EAN Refundowany Bepłatny dla seniorów 75+ Recepta Poziom odpłatnosci Cena pełnopłatna Wysokość dopłaty (50%) Zakres wskazań objętych refundacją (50% ) Wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL) Dawkowanie Charakterystyka
Produktu Leczniczego
Azithromycin
Sumamed® tabl. powl.(500 mg) - 3 szt.
Teva Pharmaceuticals Polska
3 szt.
5909990742417
tak
nie
produkt wydawany z apteki na podstawie recepty
50%
25,32 PLN
20,77 PLN
Mukowiscydoza; We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Leczenie wymienionych niżej zakażeń, wywołanych przez zetamax drobnoustroje wrażliwe na azytromycynę. Zakażenia górnych dróg oddechowych: bakteryjne zapalenie gardła, zapalenie migdałków, zapalenie zatok. Ostre zapalenie ucha środkowego. Zakażenia dolnych dróg oddechowych: ostre zapalenie oskrzeli, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, lekkie do umiarkowanie ciężkiego zapalenie płuc, w tym śródmiąższowe. Zakażenia skóry i tkanek miękkich: róża, liszajec oraz wtórne ropne zapalenie skóry; rumień wędrujący - Erythema migrans (pierwszy objaw boreliozy z Lyme); trądzik pospolity o umiarkowanym nasileniu, wyłącznie u dorosłych - tabl. powl. 500 mg. Choroby przenoszone drogą płciową: niepowikłane zakażenia wywołane przez Chlamydia trachomatis - kaps. 250 mg i tabl. powl. 500 mg. Należy uwzględnić oficjalne miejscowe wytyczne dotyczące prawidłowego stosowania środków przeciwbakteryjnych.
Doustnie. Dorośli oraz młodzież i dzieci o mc. >45 kg. Zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych, zapalenie ucha środkowego, zakażenia skóry i tkanek miękkich (z wyjątkiem rumienia wędrującego i trądziku pospolitego): 500 mg raz na dobę przez 3 dni; alternatywnie tę samą dawkę całkowitą (1500 mg) można podawać przez 5 dni: 500 mg w 1. dniu leczenia i następnie od 2. do 5. dnia 250 mg raz na dobę. Rumień wędrujący: 1. dnia 1 g w pojedynczej dawce, następnie od 2. do 5. dnia 500 mg raz na dobę. Trądzik pospolity (tylko u dorosłych): od 1. do 3. dnia 500 mg raz na dobę, następnie 500 mg raz na tydzień przez kolejnych 9 tygodni; w drugim tyg. kuracji lek należy zażyć po 7 dniach od pierwszej dawki, kolejne dawki zażywać z zachowaniem 7-dniowej przerwy (monitorować czynność wątroby); powyższy schemat leczenia pulsacyjnego może być u danego pacjenta zastosowany tylko raz. Niepowikłane zakażenia wywołane przez Chlamydia trachomatis: 1 g jednorazowo. Dzieci o mc. <45 kg. Zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych, zapalenie ucha środkowego, zakażenia skóry i tkanek miękkich (z wyjątkiem rumienia wędrującego): 10 mg/kg mc. raz na dobę przez 3 dni. Rumień wędrujący: 1. dnia 20 mg/kg mc. w pojedynczej dawce, następnie od 2. do 5. dnia 10 mg/kg mc. raz na dobę. Szczególne grypy pacjentów. Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów z lekkimi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny >40 ml/min) lub z lekkimi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby oraz u pacjentów w podeszłym wieku. Nie stosować u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby. Ostrożnie stosować u pacjentów z klirensem kreatyniny <40 ml/min. Sposób podania. Azytromycynę należy podawać raz na dobę. Tabletki i kapsułki należy połykać w całości. Tabletki oraz zawiesinę doustną można przyjmować niezależnie od posiłku; kapsułki przyjmować co najmniej 1 h przed lub 2 h po posiłku. Przygotowaną zawiesinę wstrząsnąć przed użyciem; po podaniu leku dziecku należy podać mu trochę herbaty lub soku do popicia, aby lek nie pozostał w ustach. W przypadku pominięcia dawki, pominiętą dawkę należy podać tak szybko, jak to jest możliwe, a następne dawki podawać zgodnie z zaleconym schematem dawkowania.
Kompletny opis preparatu na pharmindex.pl
Otwórz ChPL

Source: http://www.bartoszmowi.pl/phx_preparat/4650


///

AZITHROMYCIN TABLETS 250 mg - DailyMed Chlamydia tratamiento con azithromycin suspension


Zetamax azithromycin chlamydia Adverse effects of drugs - Worst Pills
Zetamax azithromycin chlamydia Analysis of Azithromycin in Human Plasma by
Zetamax azithromycin chlamydia Azithromycin: What is, what is used for, dose, side
Zetamax azithromycin chlamydia Buy Cheap Generic Online Viagra Buy Cheap Sildenafil (Generic)
Zetamax azithromycin chlamydia
Zetamax azithromycin chlamydia Can Allergy/Sinus Cause Constant Head Pressure and Tinnitus
Zetamax azithromycin chlamydia Clarithromycin/Rifampin for Veterinary Use
Zetamax azithromycin chlamydia Community-Acquired Pneumonia - m

///
Дата: 05.09.2017, 13:10 / Просмотров: 92192